Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ! Ruszają zapisy na wydawanie żywności z Banku Żywności

Informujemy, że ruszyły zapisy na wydawanie żywności z Banku Żywności w ramach programu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, w związku z czym osoby zainteresowane i spełniające kryteria są proszone o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicku pod nr tel. 77 461 72 06 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Izbicku.

Rodzinę obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 1 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie oraz kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Zgłoszenia zbierane będą od dnia 1 do 31 marca br. Podczas składania wniosku niezbędne będzie okazanie dochodu rodziny za poprzedni miesiąc w celu weryfikacji dochodu.