Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otmicach

 Wójt Gminy Izbicko ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otmicach.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Otmicach.pdf (369,65KB)

PDFzał. nr 1 do zarządzenia Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora ZSP w Otmicach.pdf (167,23KB)

PDFzał. nr 2 do zarządzenia Klauzula przetwarzania danych osobowych.pdf (160,02KB)

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi adresowymi łącznie z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otmicach” w sekretariacie Urzędu Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śl. 12, w terminie do 26.04.2021 roku do godziny 15:00.