Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STRZELECKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Celem poradnictwa jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy stowarzyszenie prowadzi również edukację prawną, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z poniższymi e-informatorami, które dotyczą tematyki praw człowieka jako istotnego atrybutu obywatela, a mianowicie:

1. Jak sobie radzić z pismami urzędowymi: https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_jak_sobie_radzic_z_pismami_urzedowymi_p_strzelecki.pdf

PDF1. e-informator - Jak sobie radzić z pismami urzędowymi - Stowarzyszenie Sursum Corda.pdf (1,27MB)

2. Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych: https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_podstawowe_zasady_zawierania_umow_p_strzelecki.pdf

PDF2. e-informator - Podstawowe zasady zawierania umów - Stowarzyszenie Sursum Corda.pdf (1,20MB)

Spoty promocyjne zachęcające do korzystania ze świadczeń:

- publikacja na portalu społecznościowym YouTube: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA

- publikacja na tematycznym profilu na Facebooku: www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/268888730859004/?t=51

Filmy edukacyjne z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy:

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

W związku z faktem, iż szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, od połowy maja także w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku niezatrudniania w ciągu ostatniego roku innego pracownika.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu: http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html