14
kwietnia
Imieniny:
Bernarda, Martyny, Waleriana
6 °C
  • Logo BIP
  • Logo ePUAP
  • XML
  • Ikona telefonu
  • Logo WCAG

K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych  

                          

 

 

 

Możliwość ubiegania się o odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia w całości zaległości podatkowych