Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

 

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
tel. (77) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax: (77) 463 12 54
NIP 756-10-04-499
e-mail:
 
BS Leśnica F/Izbicko 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Urząd Gminy czynny w godzinach:

Poniedziałek  - 730 – 1700

Wtorek-Czwartek - 730 – 1530

Piątek - 730 – 1400

 
 
 
Dział
Imię i nazwisko
Nr telefonu
77 -  461 72 21
E-mail
Sekretariat
Irena Duda
wew. 101

Sekretarz
Marzena Baksik
wew. 103

Skarbnik
Ewa Larisz
wew. 104

Księgowość
- budżet
Krystyna Polok
wew. 104

Księgowość
- podatki
Justyna Mientus
Małgorzata Sczeponek
wew. 106

Księgowość - budżet
Środki trwałe

Anna Hurek

Daria Matysek

Bożena Żółkiewska
wew. 105

Kasa
Irena Moczko
wew. 111

   Kierownik USC

Ochrona p.poż,

j. niemiecki
Karina Wrzeciono wew. 132
USC,
ewidencja ludności
Irena Lenort
wew. 108

Inwestycje
Rolnictwo i ochrona
środowiska
Dariusz Bekiersz
 wew. 129

Z-ca Wójta

Drogi Gminne

Remonty

 

Grzegorz Koprek

 

 

 

wew. 123

 

 

Zamówienia
publiczne
Aneta Adamiec
wew. 119

Biuro Obsługi Klienta,
promocja gminy,
strona internetowa
Magdalena Deja
wew. 128

Biuro Rady, działalność gospodarcza
Alicja Hadamik
wew. 107

Oświata, OC, stypendia,profilaktyka prozdrowotna
Joanna Machulak
wew. 119

Planowanie przestrzenne
Urszula Matonóg
wew. 127

Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik
 Anna Pytel
wew. 122

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
Alina Mehlich
77 4617260
 
lub
 
77 4617221
wew. 121
Główna
Księgowa
Anna Malek
Księgowa
Iwona Mróz
wz. Marta Pawlaczek
 
Pracownik socjalny
 
Aspirant pracy socjalnej
 
Anna Siemska
 
Justyna Jendrek
wz. Wanda Homan
Referent ds. świadczeń rodzinnych Żaneta Kołodziej
 
ZGKiW
Kierownik
Przemysław Bajorek
wew. 112

Księgowa
Ewa Kiklaisz

Inspektor  do spraw   księgowych

Teresa Mróz
Biblioteka
Teresa Salbierz
wew. 113

 
Fax
77 4631254