Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

W związku z przekroczeniem w sierpniu 2018 stanów niskich ostrzegawczych z tendencją spadkową położenia zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowa służba hydrologiczna informuje o zagrożeniu hydrogeologicznym w związku z wystąpieniem zjawiska niżówki hydrologicznej w płytko występujących poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na obszarze południowo zachodniej Polski, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego i południowej części województwa lubuskiego. Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować wystąpienie niedoborów wody w indywidualnych sieciach gospodarskich.

Komunikat jest ważny od 31-08-2018 14:57:00 do 30-09-2018 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania