Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej
 • 25-04-2018 18:00

  Ostrzeżenie: Ostrzeżenie przed oszustami

  ogolne-alert.png

  W Brzegu doszło do próby popełnienia oszustwa metodą "na policjanta".

 • 24-04-2018 15:13

  Zaproszenie do udziału w charytatywnym Biegu Ulicznym - MultiBieg – 10.06.2018r.

  Szanowni Mieszkańcy !!! Już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w organizowanym po raz pierwszy w naszej gminie charytatywnym biegu ulicznym - MultiBieg, który odbędzie się 10 czerwca br. Poprzez wzięcie udziału w biegu wspomóc możemy walkę z chorobą Bartłomieja Makulika, zatem biegnijmy by pomóc...

 • 23-04-2018 17:03

  Program Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie” oraz VI Izbickiego Jarmarku Folklorystycznego

  Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. F. Myśliwca w Izbicku zapraszają na: XXV Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Gawędziarski  „Śląskie Beranie”, który odbędzie się 27.04.2018r. oraz na VI Izbicki Jarmark Folklorystyczny „W tradycji siła i moc zaklęta” -  29. 04.2018r. (niedziela)…

 • 20-04-2018 14:03

  Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne

  Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując plan komunikacji na rok 2018 organizuje cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszarów LGD w realizację LSR. Spotkania skierowane są do mikroprzedsiębiorstw, rolników, stowarzyszeń, grup nieformalnych, mieszkańców, lokalnych liderów oraz pozostałych zainteresowanych w zakresie warunków otrzymania dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020 z uwzględnieniem informacji o naborach wniosków o przyznanie pomocy...

  PDFHarmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych.pdf

 • 22-02-2018 12:49

  Zaproszenie dla „VIP-ów” do wzięcia udziału w konkursie gawędziarskim „Śląskie Beranie"

  SZANOWNI PAŃSTWO !!! Z okazji jubileuszowej edycji XXV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GAWĘDZIARSKIEGO „ŚLĄSKIE BERANIE" organizatorzy zapraszają do udziału osoby publiczne, znane w środowiskach lokalnych: wójtów, burmistrzów, sołtysów, dyrektorów, prezesów, ludzi mniej lub bardziej znanych, przedstawicieli różnych profesji, którym udało się osiągnąć sukces zawodowy, zdobyć poważanie i popularność, lokalnych „VIP-ów”! To dla Was stworzono dodatkową kategorię „VIP-ów”, w której nie ma przegranych, są tylko zwycięzcy! ...

 • 06-02-2018 15:13

  Jubileuszowy XXV Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie” - 27.04.2018r.

   Wójt Gminy Izbicko oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku  zapraszają do udziału w Jubileuszowym XXV Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” (27.04.2018r.). Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorosłych województwa opolskiego i zainteresowanych szkół województw ościennych - dolnośląskiego i śląskiego.Tegoroczna jubileuszowa edycja skierowana jest również do osób publicznych: wójtów, burmistrzów, nauczycieli, dyrektorów. Organizatorzy przewidują dodatkową- specjalną- kategorię „VIP-ów”! ...

 • 16-04-2018 16:40

  AKTYWNI SENIORZY !!!

  IMG-20180315-WA0003.jpeg

  „Ruch to zdrowie” – w myśl tej złotej zasady seniorzy z naszej gminy od stycznia br. w każdy piątek spotykają się w Domu Spotkań w  Izbicku. Zajęcia ruchowe odbywają się w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego projektu „Z energią przez Powiat – godzina dla zdrowia. Aktywność ruchowa seniorów powiatu strzeleckiego”. Piątkowe zajęcia prowadzi rehabilitantka Ewelina Piechaczek z Boryczy, która pokazuje jak ćwiczyć z korzyścią dla zdrowia. Uczy jak prawidłowo oddychać, utrzymywać właściwą postawę ciała i jakimi zestawami ćwiczeń zadbać o swój kręgosłup...

 • 16-04-2018 12:27

  Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” – 09.04-09.05.2018r.

  Działaj Lokalnie (2).png

  Stowarzyszenie Kraina św. Anny ogłosiło kolejną edycję Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie”. Nabór trwa od 9 kwietnia do 9 maja 2018r. W bieżącym konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej...

 • 06-04-2018 11:32

  Palenie Judasza w Krośnicy

  IMG-20180401-WA0014.jpeg

  W Wielki Piątek o godzinie 2115 na górce za cmentarzem w Krośnicy odbyło się tradycyjnie PALENIE JUDASZA, którego kukła spłonęła na stosie za zdradę Pana Jezusa i swoje grzechy. Przygotowania do widowiska trwały dwa tygodnie, zaangażowało się w nie około 15 osób. Spalenie kukły miało wymiar symboliczny.

 • 06-04-2018 11:59

  Sołectwa świętują !!!

  IMG-20180322-WA0007.jpeg

  Organizacja imprez i spotkań sołeckich to jedno z najskuteczniejszych działań w integracji lokalnego społeczeństwa. Nasi sołtysi i rady sołeckie pamiętają zawsze o wszystkich grupach społecznych -  od Juniora po Seniora. W marcu królowały imprezy dla Seniorów, Kobiet i Mężczyzn. Zobaczcie jak nasze lokalne społeczności integrowały się w minionym miesiącu...

 • 30-03-2018 10:01

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO

  Wójt Gminy lzbicko, mając na uwadze art..4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U, z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zadania: Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Izbicko.

  PDFZapytanie ofertowe.pdf

  DOCFormularz ofertowy.doc

  PDFUmowa.pdf

 • 29-03-2018 08:37

  Komunikat Związku Międzygminnego „Czysty Region”

  Zmiany pojemności pojemnika brązowego na odpady BIO-plakat.jpeg

  Związek Międzygminny „Czysty Region” od stycznia 2018 roku wprowadza zmiany w gospodarowaniu odpadami BIO, polegające na ujednoliceniu wielkości pojemnika brązowego na odpady BIO pochodzące z gospodarstw domowych na budynkach jednorodzinnych. Obecnie pojemność tego pojemnika będzie wynosiła 120 litrów dla każdego gospodarstwa, bez względu na liczbę zamieszkujących osób i wielkości działki...

 • 29-03-2018 09:00

  Życzenia świąteczne

  Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.jpeg

  Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny,
  składamy wszystkim w ten czas radosny.
  Niech wszystkie troski będą daleko,
  a dobro płynie szeroką rzeką.”

  Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"

  Mieszkańcom gminy Izbicko i przybyłym Gościom, życzą:

  Wójt Gminy Izbicko, Rada Gminy i pracownicy samorządowi

 • 28-03-2018 15:41

  Izbicko piękniejsze na święta !!!

  20180325_172327.jpeg

  W niedzielę palmową mieszkańcy Izbicka mogli podziwiać wielkanocne dekoracje zdobiące teren przy stawie obok Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicku, które powstały w sobotę z inicjatywy przewodniczącej rady sołeckiej Marty Niedziela. W czynie społecznym pomysłodawczyni przy komponowaniu dekoracji pomagały Gabriela Mnich i Ilona Krupa. Przygotowania trwały prawie sześć tygodni...